Regler

Regler

For at ORIGINAL kan fungere som en ensartet platform til hjælp for dem, der skal planlægge et arrangement OG indfri de forventninger, som deltagerne kommer med, er der nogle regler, der skal overholdes for at jeres arrangement kan blive et ORIGINAL arrangement.

Et ORIGINAL arrangement indeholder musik, kultur, mad og sport. Fordelingen kan være forskellig, men setuppet er altid det samme: Der skal være fokus på at udstille, at i Haderslev er der sammenhæng mellem disse temaer.

Tjekliste

For at blive en del af ORIGINAL skal dit arrangement:

 • Skabe værdi
  ORIGINAL skal skabe værdi menneskeligt og økonomisk for den enkelte deltagende forening, de medvirkende og for Haderslev by og kommune. ORIGINAL ønsker også at skabe vækst i oplevelsesturismen og derved skabe arbejdspladser
 • Skabe synergi
  ORIGINAL skal skabe synergi mellem de deltagende foreninger og de medvirkende på tværs af foreningerne. Synergieffekten skal bruges til at udvikle og gennemføre nye og eksisterende aktiviteter til gavn for den enkelte forening, ORIGINAL og dermed Haderslev by og kommune
 • Være koordinerende
  ORIGINAL skal være koordinerende. Gennem samarbejdet mellem de deltagende foreninger skal der skabes en fælles viden- og ressourcebank, der kan bruges som afsæt for udvikling og afvikling af arrangementer i ORIGINAL-regi eller i den enkelte forenings regi og dermed styrke det enkelte arrangement
 • Være involverende
  ORIGINAL skal involvere og samarbejde med foreninger, erhvervsliv og handel for at udvikle og afvikle arrangementer, der kan skabe vækst i oplevelsesturismen og handlen i Haderslev by og kommune samt være til glæde for den enkelte deltagende forening og dens medlemmer
 • Skabe fællesskaber
  ORIGINAL skal skabe fællesskaber på tværs af foreninger, handel- og erhvervsliv, der kan styrke vi-følelsen og skabe nye venskaber og kontakter til gavn og glæde for alle parter og på tværs af alder. Aktiviteter skal udvikles og afvikles, så de henvender sig til både børn, unge og voksne i alle aldre
 • Skabe glæde
  ORIGINAL er oplevelser, der sætter spor og skaber glade minder og lyst til at komme igen. ORIGINAL og de deltagende foreninger skal målrettet arbejde på at fremme og udvikle aktiviteter, der løbende evalueres og justeres i forhold til ønsker og behov